XXXIV. EconLab Modelleme Okulu

STATA ile Panel Veri Analizi

14-15 Ocak 2023

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXXIV. EconLab Modelleme Okulu 14-15 Ocak 2022 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Bu eğitimlerdeki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detaylı bilgi almaları tavsiye edilir. Bu eğitime katılacakların ya temel düzeyde ekonometri ve STATA bilgisiye haiz olmaları ya da EconLab Modelleme Okulunun STATA ile Ekonometrik Modellemenin Temelleri eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXXIV. Modelleme Okulu 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXXIV. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  14 Ocak 2022

  09.45-10.00: Tanışma ve STATA kurulumu
  10.00-10.45: Panel Veri Regresyon Modelleri: Teorik Temeller
          • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Panel Veri Regresyon Modelleri
          • Havuzlanmış (pooled) regresyon
          • STATA ile uygulamalar
          • LSDV
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Temel STATA Komutları I
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Panel Veri Regresyon Modelleri
          • Sabit etkiler modeli
          • STATA ile uygulamalar
          • Rastgele etkiler modeli
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  15 Ocak 2022

  10.00-10.45: Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: GMM
          • Model tahmini
          • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
          • Tahmin sonrası hipotez testleri
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Dinamik panel data modellemesi: System GMM
          • Model tahmini
          • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
          • Tahmin sonrası hipotez testleri
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Dinamik panel data modellemesi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 15 Aralık 2022
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 20 Aralıkk 2022'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 30 Aralık 2022'dir. Eğitim minumum 5 kayıt ile açılır ve 20 katılımcı ile sınırlıdır. . Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (30 Aralık 2022'den önce):
Akademik/Kamu: 750 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 600 TL
Ticari/Özel: 1000 TL

Geç Kayıt Ücreti* (31 Aralık 2022'ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1000 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 750 TL
Ticari/Özel: 1250 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir.
+ Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.